Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
powrót

Praca

El trabajo

awansel ascenso
bezrobotnydesempleado, parado
biuroel oficina
być bez pracyestar sin trabajo
być na etacieestar en plantilla
etatel plantilla
podatek dochodowyel impuesto sobre la renta
pracael trabajo
pracodawcael empresario
pracownikel trabajador
spółkala sociedad
ubezpieczenieel seguro
urloplas vacaciones
urlop bezpłatnyla baja por enfermedad
urlop macierzyńskila baja por maternidad
urlop zdrowotrnyla excedencia
urząd zatrudnieniala oficina de empleo
warunki pracylas condiciones de trabajo
wypłatala paga
zarabiaćganar
zarządla dirección
zarząd spółkila administración de una sociedad
zatrudnionyel empleo
zawódla profesión
zawodylas profesiones
adwokatel abogado
aktorel actor
architektel arquitecto
asystentel asistente
bankierel banquero
biznesmenel hombre de negocios
chirurgel cirujano
cieślael carpintero
dentystael dentista
detektywel detective
dozorcael portero
drwalel leñador
drukarzel impresor
dziennikarzel periodista
fotografel fotógrafo
fryzjerel peluquero
górnikel minero
handlarzel comerciante
hydraulikel fontanero
kaskaderel especialista
kelnerel camarero
kierowcael conductor
kolejarzel ferroviario
konduktorel revisor
kowalel herrero
krawiecel sastre
krawiec damskiel modista
kucharzel cocinero
lekarzel medico
listonoszel cartero
malarzel pintor
marynarzel marinero
mechanikel mecánico
modelkala modelo
murarzel albañil
muzykel músico
nauczycielel maestro
pielęgniarkala enfermera
piekarzel panadero
pilotel piloto
piosenkarzel cantante
pisarzel escritor
policjantel policía
politykel político
reżyserel director
rolnikel agricultor
sekretarkala secretaria
sportowiecel deportista
sprzedawcael dependiente
strażakel bombero
strażnikel guarda
szewcel zapatero
szklarzel cristalero
taksówkarzel taxista
weterynarzel veterinario
zegarmistrzel relojero
miejsca pracylos lugares de trabajo
aptekala farmacia
bankel banco
bibliotekala biblioteca
drukarniala imprenta
fabrykala fábrica
gminael municipio
komisariatla comisaría
księgarniala librería
kwiaciarniala floristería
laboratoriumel laboratorio
piekarniala panadería
przychodniael ambulatorio
salon fryzjerskila peluquería
sklepla tienda
sklep samoobsługowyel autoservicio
sklep spożywczyla tienda de comestibles
szkołala escuela
urządla oficina
urząd pocztowyla oficina de correos
urząd skarbowyla administración de hacienda

do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)