Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
powrót

Szkoła

La escuela

akademiala academia
asystentel asistente
bibliotekala biblioteca
biologiala biología
brać korepetycjerecibir clases particulares
chemiala química
chodzić na wykładyir la clases
czytaćleer
czytelniala sala de lectura
dawać korepetycjedar clases particulares
długopisel bolígrafo
doktorel doctor
dom akademickila residencia de studiantes
dział naukila rama de la ciencia
dziedzinala campo
egzaminel examen
fizykala física
historiala historia
~ najnowsza~ moderna
~ starożytna~ antigua
~ średniowieczna~ medieval
imprezala fiesta
impreza sportowala deportiva
integracjala integración
intelektel intelecto
inteligencjala inteligencia
internatel internado
kierunekel dirección
kolegael amigo
komputerel ordenador
książkael libro
kujonel empollón
kurs językowycurso de idiomas
laureat nagrody noblagalardonado con el premio nobel
lekcjala clase
magister matematykiel licenciado de matematicos
marzenieel sueño
matematykala matemáticos
nauczycielel maestro
naukala enseñanza
nie zdać egzaminususpender un examen
odczytla conferencia
odrabiać lekcjehacer los deberes
olimpiadael certamen
pisaćescribir
plecakla mochila
podręcznikel manual
podstawówkala primaria
praktykala práctica
profesorel catedrático
profilel perfil
przedszkolela guardería
przerwala pausa
przysięgael juramento
przyszłośćel futuro
psychologiala psicología
rektorel rector
rok akademickiel año académico
rywalizowaćrivalizar
sala szkolnala aula
seminariumel seminario
sesjala sesión
statutel estatuto
staż pracyantigüedad en el trabajo
stopień naukowyel título académico
stopień rozwojugrado de desarrollo
szkołala escuela
testel test
uczenie sięel aprendizaje
uczyć sięaprender
uczyć się dobrzeser buen estudiante
uczyć się źleser mal estudiante
udzielać lekcjidar clase de
umiejętnośćhabilidad
uniwersytetla universidad
uroczystośćla celebración
wakacjelas vacaciones
wiedzala ciencia
wydziałla facultad
wykresel gráfico
wykształceniela educación
zdać egzaminaprobar un examen
zdawać egzaminexaminarse
zeszytel cuaderno

do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)