Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Gramatyka

Wprowadzenie (Introducion)

Alfabet (Alfabeto)

Rodzajniki (Artículos)
Przymiotniki (Adjetivos)
Liczebniki (Numerales)
Zaimki (Pronombres)
Przysłówki (Adverbios)
Przyimki (Preposiciónes)

Tryb oznajmujący (Modo Indicativo)
Tryb łączący (Modo Subjuntivo)
Tryb warunkowy (Modo Condicional)
Tryb rozkazujący (Modo Imperativo)

Wyrażenia czasownikowe (Perífrasis verbales)
Ser/Estar/Haber (czasowniki wyrażające polski czasownik 'być')
Zdania warunkowe (Frases condicionales)
Mowa zależna (Estilo indirecto)
Strona bierna (La vos pasiva)
Zdania czasowe (Frases temporales)
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)