Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Adjetivos - Przymiotniki

W języku hiszpańskim przymiotnik musi się zgadzać rodzajem i liczbą z rzeczownikiem, który określa. Przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -o tworzą odpowiednik w rodzaju żeńskim przez zamianę końcówki na -a:

 • bonito - bonita (ładny - ładna)
 • polaco - polaca (polski - polska)
 • Przymiotniki zakończone na -ista oraz -e i -z zachowują tę samą formę w obu rodzajach:

 • egoista, comunista, verde (zielony, zielona), feliz (szczęśliwy, szczęśliwa)
 • Do przymiotników zakończonych w rodzaju męskim na -án, -ón, -ín oraz na -or w rodzaju żeńskim dodajemy -a (zanika akcent graficzny):

 • charlatán - charlatana (gadatliwy - gadatliwa)
 • trabajador - trabajadora (pracowity - pracowita)
 • Do przymiotników oznaczających narodowości i zakończonych na spółgłoskę w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim dodajemy -a:

 • inglés - inglesa
 • andaluz - andaluza
 • Liczbę mnogą tworzymy przez dodanie -s do samogłoski lub -es do spółgłoski:

 • italiano - italianos
 • feliz - felices
 • Przymiotnik może pojawić się przed lub za rzeczownikiem. W większości przypadków znajduje się po rzeczowniku i stanowi dodatkową o nim informację:

  He leído un libro muy interesante - Przeczytałem bardzo ciekawą książkę.
  El equipo barcelonés ganó el partido - Drużyna Barcelony wygrała mecz.

  Istnieje kilka przymiotników, które przed określonymi rzeczownikami tracą ostatnią samogłoskę lub sylabę:

 • bueno (Hoy hace buen tiempo - Dzisiaj jest ładna pogoda)
 • malo (Carmen está de mal humor - Carmen jest w złym humorze)
 • grande (Esto es un gran problema - To jest duży problem)
 • Stopniowanie przymiotników jest poza czterema wyjątkami regularne. Zaimki más (bardziej) i menos (mniej) tworzą stopień wyższy:

  Juan es más alto que su hermano - Juan jest wyższy niż jego brat

  Stopień najwyższy tworzy się dodając do stopnia wyższego rodzajnik określony:

  Juan es el más alto de la clase - Juan jest najwyższy z klasy

  Przymiotniki o nieregularnym stopniowaniu:

  bueno (dobry)mejor (lepszy)el mejor (najlepszy)
  malo (zły)peor (gorszy)el peor (najgorszy)
  grande (duży)mayor (większy)el mayor (największy)
  pequeno (mały)menor (mniejszy)el menor (najmniejszy)

  Istnieje również forma superlativo (guapísimo - bardzo ładny).

  do góry
  Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)