Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Adverbios - Przysłówki

Przysłówki sposobu

Tworzy się je od przymiotników w rodzaju żeńskim dodając końcówkę -mente (seguramente - pewnie, alegremente - wesoło). Przymiotniki bueno (dobry) i malo (zły) mają nieregularne formy przysłówków bien (dobrze) i mal (źle). Istnieje wiele przysłówków i wyrażeń przysłówkowych nie mieszczących się w powyższej regule, np. despacio (powoli), apenas (zaledwie), con gusto (z przyjemnością), de antemano (z góry), de otra manera (inaczej).

Przysłówki miejsca

aquí (tutaj), ahí (tam, miejsce odległe od mówiącego), allí (tam, miejsce odległe od mówiącego i słuchającego). Inne najczęstsze przysłówki miejsca to: abajo (na dole), arriba (na górze), cerca (blisko), enfrente (naprzeciwko), lejos (daleko).

Przysłówki czasu

ahora (teraz), manana (jutro), mientras (podczas gdy), antes (dawniej), ayer (wczoraj), cuando (kiedy), entonces (wtedy), luego (potem), nunca (nigdy), siempre (zawsze), tarde (poźno), temprano (wcześnie). Częste zwroty przysłówkowe to: a menudo (często), a veces (czasami), dentro de poco (wkrótce), de golpe (nagle), hace poco (niedawno), mucho tiempo (długo), para siempre (na zawsze).

Przysłówki ilości

bastante (dosyć), casi (prawie), cuanto (ile), demasiado (za dużo), medio (pół), mucho (dużo, używa się przed rzeczownikami i przy określaniu czasownika), muy (bardzo, używa się przed przymiotnikami i przysłówkami), nada (nic), poco (mało). Wyrażenia przysłówkowe: más o menos (mniej więcej), por lo menos (przynajmniej).

Przysłówki pytajne

cómo (jak), dónde (gdzie), a dónde (dokąd), de dónde (skąd), por dónde (którędy), cuándo (kiedy), hasta cuándo (do kiedy), desde cuándo (od kiedy).

Stopniowanie przysłówków

Stopień wyższy przysłówka tworzy się poprzedzając go słowem más, a najwyższy - dodając do wyższego rodzajnik lo:
temprano - wcześnie
más temprano - wcześniej
lo más temprano - najwcześniej

Przysłówki bien, mal, mucho i poco mają nieregularne stopniowanie:
bien - dobrze - mejor - lepiej
mal - źle - peor - gorzej
mucho - dużo - más - więcej
poco - mało - menos - mniej
do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)