Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Alfabet

LiteraNazwa PrzykładyWymowa, komentarz

a

a alto (czyt. alto) - wysoki
el alma (czyt. el alma) - dusza
Jak w języku polskim.

b

be beber (czyt. beber) - pić
el barco (czyt. el barko) - statek
*b - patrz opis obok
Dźwięk pośredni między polskimi b oraz w.

c

ce la casa (czyt. la kasa) - dom
conocer (czyt. konother) - znać
gracias (czyt. grathias) - dziękuję
la lección (czyt. la lekthjon) - lekcja
*th - patrz opis obok
Generalnie jak polskie k; wyjątkiem jest sytuacja, gdy występuje po niej samogłoska e lub i (ce, ci) - wtedy wymawia się jak angielskie th w wyrazie think (język należy umieścić między zębami).
W hiszpańskiej Andaluzji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Ameryce Łacińskiej zamiast tego skomplikowanego dźwięku używa się po prostu s. Tak więc wszelkie wyrazy zawierające ce lub ci wymawia się jak se oraz si.

ch

che el coche (czyt. el kocie) - samochód
la noche (czyt. la nocie) - noc
Dźwięk pośredni między polskimi cz oraz ć.

Do niedawna uważana za jedną z liter alfabetu, natomiast obecnie jedynie za złożenie spółgłosek o jednym dźwięku.

d

de el dedo (czyt. el dedo) - palec
la pared (czyt. la pare - ściana
*ed - patrz opis obok
Jak w języku polskim. Gdy znajduje się na końcu wyrazu, prawie nie jest wymawiana: np. usted (pan, pani) czyta się usted, przygotowując na końcu język jak do wymowy d, ale bez wydawania tego dźwięku.

W Madrycie jest charakterystyczne wymawianie końcowego d identycznie jak hiszpańską literę z (czyli jak angielskie th w wyrazie think), tak więc np. Madrid czyta się jak madrith.

e

e el ejemplo (czyt. el ehemplo) - przykład
el egoísmo (czyt. el egojismo) - egoizm
Jak w języku polskim.

f

de feliz (czyt. felith) - szczęśliwy/a
feo (czyt. feo) - brzydki
Jak w języku polskim.

g

ge el gato (czyt. el gato) - kot
el ángel (czyt. el anhel) - anioł
girar (czyt. hirar) - skręcać
el gueto (czyt. el geto) - getto
el guía (czyt. el gija) - przewodnik
la cigüeña (czyt. la thigłenia) - bocian
Generalnie jak polskie g; wyjątkiem, podobnie jak przy literze c, jest sytuacja, gdy występuje po niej samogłoska e lub i (ge, gi) - wtedy wymawia się podobnie jak polskie h, tyle że bardziej charczące, gardłowe. Tak więc na przykład słowo la gente (ludzie), wymawia się jak polskie hente (nie zapominając o charakterystycznym "charczeniu"). Aby uzyskać dźwięk, który w języku polskim czyta się jako ge lub gi, umieszcza się w środku literę u (gue, gui). U nie jest w tej sytuacji w ogóle wymawiane - służy tylko rodzieleniu liter, by uzyskać inny dźwięk. Tak więc przykładowo słowo la guerra (wojna) czyta się jak polskie gerra.

Pozostaje jeszcze dopowiedzieć jak w hiszpańskim zapisać dźwięk, który po polsku oznaczyłoby się jako głeczy też głi. Otóż w tej sytuacji (co zdarza się dosyć rzadko), umieszcza się nad literą u dwie kropki: güe, güi. Zaznacza się w ten sposób, iż litera u, mimo że znajduje się pomiędzy g oraz e lub i, musi zostać przeczytana.

h

hache hablar (czyt. ablar) - rozmawiać
hola (czyt. ola) - cześć
Jest w języku hiszpańskim literą niemą, nigdy nie jest wymawiana.

i

i inteligente (czyt. intelihente) - inteligentny/a
la película (czyt. la pelikula) - film
comíamos (czyt. komijamos) - jedliśmy
Jak w języku polskim.

Gdy jest nad tą literą zaznaczony akcent, czyta się często jak polskie ij: np. el día (dzień) wymawia się jak polskie dija.

j

jota joven (czyt. hoben) - młody/a
el jabón (czyt. el habon) - mydło
Podobnie jak polskie h, ale bardziej charczące, gardłowe (identycznie jak w opisanym wyjątku przy literze g).

k

ka el kilo (czyt. el kilo) - kilogram
el kiwi (czyt. el kiłi) - kiwi
Jak w języku polskim. Używana jedynie w wyrazach pochodzenia greckiego oraz w innych zapożyczeniach.

l

ele la luna (czyt. la luna) - księżyc
la pelota (czyt. la pelota) - piłka
Jak w języku polskim.

ll

elle ella (czyt. edzia) - ona
la lluvia (czyt. la dziubia) - deszcz
*dzi - patrz opis obok
Do niedawna uważana za jedną z liter alfabetu, natomiast obecnie jedynie za złożenie spółgłosek o jednym dźwięku. dźwięk trudny do wytłumaczenia, pośredni między polskimi j oraz ź. Można też go opisać jako bardzo miękkie .

W Ameryce Południowej (zwłaszcza w Argentynie), można się spotkać z twardszą wymową - coś między polskimi ź oraz ż.

m

eme a mujer (czyt. la muher) - kobieta
la mano (czyt. la mano) - ręka
Jak w języku polskim.

n

ene negro (czyt. negro) - czarny
la nieve (czyt. la niebe) - śnieg
Jak w języku polskim.

ñ

eñe español (czyt. espaniol) - hiszpański
el baño (czyt. el banio) - łazienka
Jak polskie ń.

o

o el ojo (czyt. el oho) - oko
el ordenador (czyt. el ordenador) - komputer
Jak w języku polskim.

p

pe la puerta (czyt. la płerta) - drzwi
el pelo (czyt. el pelo) - włosy
Jak w języku polskim.

q

cu porque (czyt. porke) - ponieważ
querer (czyt. kerer) - kochać
la química (czyt. la kimika) - chemia
Jak polskie k. Zawsze występuje po niej litera u, która jednak nigdy nie jest wymawiana. Używana jest do uzyskania dźwięków que oraz qui (czyt. ke oraz ki). Tak więc na przykład słwo el queso (ser) czyta się keso.

Niewielkim wyjątkiem jest tu kilka słów obcego pochodzenia: np. quark czy quórum, gdzie litera u jest wymawiana, a więc czyta się odpowiednio: kłark, kłorum.

r

erre
(czasami nazywana też ere)
correr (czyt. korrer) - biegać
el rey (czyt. el rej) - król
Jak w języku polskim, ale jest to dźwięk trochę mocniejszy, bardziej wibrujący, zwłaszcza w słowach z podwójnym r (np. el perro - pies).

s

ese sí (czyt. si) - tak
el suelo (czyt. el słelo) - podłoga
Jak w języku polskim.

t

te tarde (czyt. tarde) - późno
treinta (czyt. trejnta) - trzydzieści
Jak w języku polskim.

u

u último (czyt. ultimo) - ostatni
la música (czyt. la musika) - muzyka
Jak w języku polskim.

v

uve
(lub ve)
la ventana (czyt. la bentana) - okno
la verdad (czyt. la berdad) - prawda
Dźwięk pośredni między polskimi b oraz w (identyczny jak hiszpańskie b).

w

uve doble
(też ve doble lub doble ve)
el western (czyt. el łestern) - western
el whisky (czyt. el łiski) - whisky
Używana wyłącznie w słowach pochodzenia obcego. Wymawia się jak hiszpańskie b w wielu nazwach własnych (jak np. Walia, Wagner, Westfalia) lub też jak polskie ł w wyrazach pochodzenia angielskiego (np. Washington, washingtoniano).

x

equis el texto (czyt. el teksto) - tekst
la excepción (czyt. la eksthepthjon) - wyjątek
Jak w języku polskim.

y

i griega
(lub ye)
yo (czyt. dzio) - ja
voy(czyt. boj) - idę
mayo (czyt. madzio) - maj
Generalnie identyczna jak opisane wyżej złożenie liter ll (dźwięk pośredni między polskimi j oraz ź), choć wymawia się też w niektórych przypadkach jak polskie j (zwłaszcza gdy występuje na końcu wyrazu, np. soy - jestem) lub jak i (jako spójnik i - po hiszpańsku y).

z

zeta
(lub zeda)
el zapato (czyt. thapato) - but
el pez (czyt. el peth) - ryba
Jak angielskie thw wyrazie think (język należy umieścić między zębami). Jest to identyczny dźwięk jak opisany wyżej przy literze c.

W hiszpańskiej Andaluzji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Ameryce Łacińskiej wymawia się jak s.
do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)