Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Artículos - Rodzajniki

Prawie każdy rzeczownik hiszpański jest poprzedzony rodzajnikiem (czasem istnieje możliwość jego pominięcia), co dla Polaka stanowi dosyć duży problem, ponieważ w językach słowiańskich rodzajniki nie występują. Użycie odpowiedniego rodzajnika lub jego brak ma istotne znaczenie dla ogólnego sensu wypowiedzi. Poniżej znajdziecie podstawowe zasady użycia rodzajników w języku hiszpańskim.

Użycie rodzajników nieokreślonych (un, una, unos, unas)

 • przed rzeczownikami określającymi osobę, rzecz lub zjawisko jedno z wielu tego samego rodzaju (Dame un vaso - Daj mi szklankę)
 • kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy (Carmen me presentó a un chico - Carmen przedstawiła mi [pewnego] chłopaka)
 • jeśli dokonujemy oceny jakiejś osoby, przedmiotu lub zjawiska poprzez użycie przymiotnika (Es una chica muy guapa - To bardzo ładna dziewczyna)
 • po formie 'hay' (En esta calle hay un supermercado - Na tej ulicy jest supermarket)
 • rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej często jest tłumaczony na polskie słowo 'kilka'
 • Użycie rodzajników określonych (el, la, los, las)

 • przed rzeczownikami, które pojawiły się już wcześniej w wypowiedzi (Al lado de mi casa hay una tienda. En la tienda puedes comprar de todo - Obok mojego domu jest sklep. W sklepie możesz kupić wszystko)
 • kiedy wszyscy rozmówcy znają omawianą osobę lub przedmiot (El hombre que conociste en la fiesta es mi primo - Mężczyzna, którego poznałeś na imprezie, to mój kuzyn)
 • gdy rzeczownik określa cały typ lub grupę (La mujer suele ganar menos que el hombre - Kobieta zazwyczaj zarabia mniej niż mężczyzna)
 • gdy rzeczownik określa konkretny przedmiot lub osobę (Llamaron a la puerta - Zadzwonili do drzwi)
 • Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi bez przymiotnika (La vida es dura - Życie jest ciężkie)
 • przed rzeczownikami określającymi pojedyncze rzeczy (El sol salió a las seis - Słońce wzeszło o szóstej)
 • przed nazwami nauk, języków, religii
 • przy podawaniu godzin, dni tygodnia, etc.
 • przed tytułami grzecznościowymi i naukowymi
 • przed rzeczownikami określającymi części ciała
 • z nazwami rzek, gór, etc.
 • Najważniejsze przypadki opuszczania rodzajnika

 • kiedy nie jest istotny przedmiot, o którym mówimy, tylko sam fakt (Ya tengo piso - Już mam mieszkanie)
 • w liczbie mnogiej, kiedy mówimy o typie przedmiotów (Aqui venden libros - Tu sprzedaje się książki)
 • po 'no tener' i 'no hay'
 • przed rzeczownikami niepoliczalnymi
 • przed nazwami krajów, miast, etc.
 • przed imionami i nazwiskami
 • jeśli rzeczownik jest poprzedzony zaimkiem
 • Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)