Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Frases condicionales - Zdania warunkowe

Zdania wyrażające warunek mają dwie części, z których pierwsza przedstawia warunek (zawiera słowo "jeśli"), a druga jest zdaniem nadrzędnym. W tzw. pierwszym zdaniu warunkowym część podrzędna jest wyrażona w czasie teraźniejszym (Presente), a część nadrzędna w czasie przyszłym (Futuro) lub rzadziej w trybie rozkazującym (Imperativo) czy czasie teraźniejszym (Presente). Takie zdanie wyraża warunek realny, możliwy do spełnienia:

Si hace buen tiempo, iremos a la playa - Jeśli będzie ładna pogoda, pójdziemy na plażę.
Si me necesitas, llámame - Jeśli będziesz mnie potrzebować, zadzwoń do mnie.
Si podemos, salimos todas las noches - Jeśli możemy, wychodzimy w każdy wieczór.

Drugie zdanie warunkowe wyraża warunek nierealny lub mało prawdopodobny i składa się z części podrzędnej (zawierającej słowo "jeśli") w czasie Imperfecto de Subjuntivo oraz z trybu przypuszczającego (Condicional) w części nadrzędnej:

Si tuviera tiempo, haría algun deporte - Gdybym miał czas, uprawiałbym jakiś sport.

Istnieje też trzecie zdanie warunkowe oraz zdania tzw. mieszane, ale ze względu na małe użycie tych form pozwalamy sobie na razie tylko na małą o nich wzmiankę.

Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)