Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Modo Imperativo - Tryb rozkazujący

Ten tryb ma tylko 5 osób (nie ma 1 osoby liczby pojedynczej).
2 osoba liczby pojedynczej (ty) jest taka sama jak 3 osoba liczby pojedynczej trybu oznajmującego.
2 osobę liczby mnogiej (wy) tworzy się zamieniając na -d końcówkę -r z bezokolicznika.
Pozostałe osoby mają jednakowe formy jak w trybie subjuntivo (łącznym).
W 3 osobie liczby pojedynczej i mnogiej oraz w 1 osobie liczby mnogiej formy dla afirmativo są takie same jak dla negativo.

Imperativo Afirmativo

  hablarcomervivir
 
(tú) habl-a com-e viv-e
(él/ella/Vd.) habl-e com-a viv-a
(nosotros/-as) habl-emos com-amos viv-amos
(vosotros/-as) habl-ad com-ed viv-id
(ellos/-as/Vds.) habl-en com-an viv-an

Imperativo Negativo

  hablarcomervivir
 
(tú)no habl-es no com-asno viv-as
(él/ella/Vd.)no habl-eno com-ano viv-a
(nosotros/-as)no habl-emosno com-amosno viv-amos
(vosotros/-as)no habl-éis no com-áisno viv-áis
(ellos/-as/Vds.)no habl-enno com-anno viv-an

Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)