Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Modo Indicativo - Tryb oznajmujący

 • Presente
 • Pretérito Perfecto
 • Pretérito Indefinido
 • Futuro Imperfecto
 • Pretérito Imperfecto
 • Pretérito Pluscuamperfecto
 • Futuro Perfecto
 • Presente

 • Opis prawd ogólnych, podawanie definicji lub informacji:

 • Dos y dos suman cuatro - Dwa i dwa to cztery
  Yo vivo en Madrid - Mieszkam w Madrycie

 • Opis czynności wykonywanych zwyczajowo lub z pewną częstotliwością:

 • En mi casa comemos a las 3 - U mnie jemy obiad o 3
  Los sábados también trabajo - W soboty też pracuję

 • Podawanie instrukcji:

 • Para hablar por teléfono, primero levantas el auricular, luego metes la moneda o la tarjeta - Żeby porozmawiał przez telefon, najpierw podnosisz słuchawkę, a potem wrzucasz monetę lub wkładasz kartę

 • Mówienie o przyszłości:

 • En junio termino el curso - W czerwcu kończę rok akademicki

    entrarcomervivir
   
  (yo) entr-o com-o viv-o
  (tú) entr-as com-es viv-es
  (él/ella/Vd.)entr-a com-e viv-e
  (nosotros/-as) entr-amos com-emos viv-imos
  (vosotros/-as) entr-áiscom-éisviv-ís
  (ellos/-as/Vds.) entr-an com-en viv-en

  Pretérito Perfecto

 • Wyrażanie niedawnej przeszłości; używa się wtedy z takimi określeniami czasu jak hoy (dzisiaj), esta mañana (dzisiaj rano), hace un rato (przed chwilą):

 • Hoy no he visto a mi hermana - Dzisiaj nie widziałem mojej siostry

 • Wyrażanie przeszłości nieokreślonej, bez oznaczenia czasu; ważny jest rezultat czynności:

 • He perdido el reloj, no sé dónde - Zgubiłem zegarek, nie wiem gdzie

 • Pytanie i informowanie o osobistych doświadczeniach, z określeniami typu ya (już), todavía no (jeszcze nie), alguna vez (kiedykolwiek), nunca (nigdy):

 • ¿Has estado alguna vez en América del Sur?
  María se ha casado tres veces

  (yo) heParticipio Pasado
  (tú) has
  (él/ella/Vd.)ha
  (nosotros/-as) hemos
  (vosotros/-as) habéis
  (ellos/-as/Vds.) han

  Pretérito Indefinido

 • Wyrażanie czynności przeszłej i skończonej; może to być czynność powtarzająca się lub ciągła:

 • El año pasado vi muchas veces a tu hermano - W zeszłym roku widziałem wiele razy twojego brata
  Isabel vivió en Alemania más de 20 años - Isabel mieszkała w Niemczech ponad 20 lat

 • Wyliczanie faktów biograficznych:
 • Victor trabajó, se casó y vivió en Sevilla - Victor pracował, ożenił się i mieszkał w Sewilli

 • Używa się z takimi określeniami czasu jak ayer (wczoraj), la semana pasada (w zeszłym tygodniu), en abril (w kwietniu), en 1945, hace tres meses (trzy miesiące temu):

 • La semana pasada vi a tu hermano en el teatro - W zeszłym tygodniu widziałem twojego brata w teatrze

    bailar-er/-ir (salir)
   
  (yo) bailsal
  (tú) bail-astesal-iste
  (él/ella/Vd.)bailsal-ió
  (nosotros/-as) bail-amossal-imos
  (vosotros/-as) bail-asteissal-isteis
  (ellos/-as/Vds.) bail-aronsal-ieron

  Futuro Imperfecto

 • Mówienie o czynnościach przyszłych przy użyciu następujących określeń czasu: luego (później), el año próximo (w przyszłym roku), mañana (jutro)

 • A - ¿Has hecho los deberes? - Zrobiłeś zadania?
  B - No, los haré luego. - Nie, zrobię je później

 • Wyrażanie przypuszczenia w teraźniejszości.


 •   -ar/-er/-ir (entrar)
   
  (yo) entrar
  (tú) entrar-ás
  (él/ella/Vd.)entrar
  (nosotros/-as) entrar-emos
  (vosotros/-as) entrar-éis
  (ellos/-as/Vds.) entrar-án

  Pretérito Imperfecto

 • Wyraża czynności przeszłe i niedokończone, czynności zwyczajowe i powtarzające się w przeszłości:

 • Cuando éramos pequeños, todos los domingos íbamos al río - Kiedy byliśmy mali, w każdą niedzielę szliśmy nad rzekę
  Antes fumaba mucho - Kiedyś dużo paliłem

 • Często wyraża przyczynę faktu z przeszłości lub opisuje jego okoliczności:

 • Ayer no vine a clase porque estaba enfermo - Wczoraj no przyszedłem na zajęcia, bo byłem chory
  Dormía profundamente cuando sonó el telefono - Spałem głęboko, kiedy zadzwonił telefon

 • Dokonywanie opisów w przeszłości:

 • La piscina de los Martínez era más grande que la nuestra - Basen Martinezów był większy niż nasz

 • Przedstawianie czynności w trakcie jej trwania:

 • Mientras todos charlaban, Juan miraba por la ventana - Podczas gdy wszyscy rozmawiali, Juan wyglądał przez okno

    bailar-er/-ir (comer)
   
  (yo) bail-abacom-ía
  (tú) bail-abascom-ías
  (él/ella/Vd.)bail-abacom-ía
  (nosotros/-as) bail-ábamoscom-íamos
  (vosotros/-as) bail-abaiscom-íais
  (ellos/-as/Vds.) bail-abancom-ían

  Pretérito Pluscuamperfecto

 • Wyraża czynności przeszłe poprzedzające inne:

 • Cuando volví a casa, Tere ya había hecho la comida - Kiedy wróciłem do domu, Tere już zrobiła obiad

 • Używa się przy określeniu nunca antes (nigdy przedtem).


 • (yo) habíaParticipio Pasado
  (tú) habías
  (él/ella/Vd.)había
  (nosotros/-as) habíamos
  (vosotros/-as) habíais
  (ellos/-as/Vds.) habían

  Futuro Perfecto

 • Używa się przy mówieniu o czynności przyszłej, która będzie skończona:

 • Dentro de tres meses ya habrán acabado las obras de acera - Za trzy miesiące skończą już remont chodnika

 • Wyrażanie przypuszczenia w przeszłości.


 • (yo) habréParticipio Pasado
  (tú) habrás
  (él/ella/Vd.)habrá
  (nosotros/-as) habremos
  (vosotros/-as) habréis
  (ellos/-as/Vds.) habrán
  do góry
  Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)