Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Numerales - Liczebniki

 • Liczebniki główne i porządkowe
 • Liczebniki ułamkowe
 • Liczebniki mnożne
 • Liczebniki główne i porządkowe

   główneporządkowe
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  33
  39
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  101
  102
  110
  124
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  800
  900
  999
  1000
  1000
  1022
  2000
  10000
  100000
  1000000
  2000000
  1000000000
  uno,una
  dos
  tres
  cuatro
  cinco
  seis
  siete
  ocho
  nueve
  diez
  once
  doce
  trece
  catorce
  quince
  dieciséis
  diecisiete
  dieciocho
  diecinueve
  veinte
  veintiuno
  veintidós
  veintitrés
  veinticuatro
  veinticinco
  veintiséis
  veintisiete
  veintiocho
  veintinueve
  treinta
  treinta y uno
  treinta y tres
  treinta y nueve
  cuarenta
  cincuenta
  sesenta
  setenta
  ochenta
  noventa
  cien, ciento
  ciento uno
  ciento dos
  ciento diez
  ciento veinte y cuatro
  doscientos, doscientas
  trescientos, -as
  cuatrocientos, -as
  quinientos, -as
  seiscientos, -as
  setecientos, -as
  ochocientos, -as
  novecientos, -as
  novecientos noventa y nueve
  mil
  mil uno
  mil veinte y dos
  dos mil
  diez mil
  cien mil
  un millón
  dos millónes
  mil milliones
  primero, -a
  segundo
  tercero
  cuarto
  quinto
  sexto
  séptimo
  octavo
  noveno
  décimo
  undécimo
  duodécimo
  decimotercero
  decimocuarto
  decimoquinto
  decimosexto
  decimoséptimo
  decimoctavo
  decimonono
  vigésimo
  vigesimoprimero
  vigesimosegundo
  vigesimotercero
  vigesimocuarto

  trigésimo
  trigésimoprimero
  trigésimotercero
  trigésimonoveno
  cuadragésimo
  quincuagésimo
  sexagésimo
  septuagésimo
  octogésimo
  nonagésimo
  centésimo
  centésimoprimero
  centésimosegundo


  ducentésimo
  tricentésimo
  cuadringentésimo
  quingentésimo
  sexcentésimo
  septingentésimo
  octingentésimo
  noningentésimo

  milésimo


  dosmilésimo
  diezmilésimo
  cienmilésimo
  millonésimo


  Liczebniki ułamkowe

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  medio
  tercio
  cuarto
  quinto
  sexto
  séptimo
  octavo
  noveno
  décimo
  onceavo, onzavo
  doceavo, dozavo
  treceavo, trezavo
  catorceavo, catorzavo
  quinceavo, quinzavo
  dieciseisavo
  diecisieteavo, diecisietavo
  dieciochoavo, dieciochavo
  diecinueveavo, diecinuevavo
  veinteavo
  veintiunavo
  veintidosavo
  Liczebnik ułamkowe mają rodzaj żeński i liczbę mnogą.

  Przykłady:
 • 1/2 un medio
 • 1/3 un tercio
 • 3/4 tres cuartos
 • 7/10 siete décimos
 • 10/13 diez treceavos
 • Liczebniki mnożne

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  doble, duplo, -a
  triple, triplo, -a, tríplice
  cuádruple, cuádruplo, -a
  quíntuplo, -a
  séxtuplo, -a
  séptuplo, -a
  óctuple, óctuplo, -a
  nónuplo, -a
  décuplo, -a
  céntuplo, -a
  do góry
  Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)