Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Strona bierna - La vos pasiva

Strona bierna jest bardzo rzadko używana w języku hiszpańskim. Tworzy się ją używając czasownika SER gdy kładzie się nacisk na samą czynność lub ESTAR gdy ważny jest skutek czynności (nie jest podany sprawca czynności).

Stronę czynną zamienia się na stronę bierną według schematu:

rzeczownik 1 + czasownik + rzeczownik 2
w
rzeczownik 2 + ser/estar + imiesłów (participio) + por + rzeczownik 1

Uwaga: ser/estar - w odpowiednim czasie; imiesłów danego czasownika uzgodniony w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem 2.

Przykład:
Ana escribió la carta. - Anna napisala list.
La carta fue escrita por Ana. - List został napisany przez Annę.
(ale:) La carta está escrita. - List jest napisany.

Kilka uwag:
 1. Często używa się formy bezosobowej czasownika zamiast strony biernej (na język polski takie zdania tłumaczymy zawsze w liczbie pojedyńczej):
  Se + czasownik w 3 os. l. poj. + rzeczownik w l. poj.
  Se + czasownik w 3 os. l. mn. + rzeczownik w l. mn.

  Se vende pan. - Sprzedaje się chleb.
  Se venden pasteles. - Sprzedaje się ciastka.

 2. Jeśli rzeczownik oznacza osobę, czasownik zawsze jest w liczbie pojedynczej.

  En esta ciudad se ve a muchos turistas. - W tym mieście widzi się wielu turystów.

 3. Jeśli czasownik występuje w formie zwrotnej, dodaje się podmiot "uno/a".

  Uno se acuerda de lo ocurrido a menudo. - Często się wspomina to, co zaszło.

 4. Forma bezosobowa może wystąpić w zdaniu typu:
  Se + czasownik 3 os. l. poj. + que + zdanie

  Se dice que el domingo va a hacer calor. - Mówi się, że w niedzielę będzie ciepło.
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)