Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Perífrasis verbales - Wyrażenia czasownikowe

Perífrasis verbales to wyrażenia złożone z czasownika i bezokolicznika, imiesłowu biernego lub czynnego. Oba te czasowniki tworzą jedną całość znaczeniową, w związku z tym nie należy ich tłumaczyć oddzielnie. Najczęściej spotykane perífrasis to:

Łączące się z bezokolicznikiem:

tener que - musieć
    Tienes que estudiar mucho - Musisz się dużo uczyć.

hay que - należy, trzeba
    Hay que ser sincero - Trzeba być szczerym.

ir a - zamierzać coś zrobić
    Manana no voy a estar en casa - Jutro nie będzie mnie w domu.

ponerse a - zacząć
    Cuando le dijo eso, ella se puso a llorar - Kiedy jej to powiedział, zaczęła płakać.

dejar de - przestać
    Juan ha dejado de fumar - Juan przestał palić.

volver a - zrobić coś ponownie
    No ha vuelto a llamar - Nie zadzwoniła ponownie.

Łączące się z imiesłowem czynnym:

estar - być w trakcie wykonywania jakiejś czynności
    No me molestes, estoy trabajando - Nie przeszkadzaj mi, pracuję.

llevar - robić coś od jakiegoś czasu
    Llevan saliendo juntos cuatro meses - Od czterech miesięcy chodzą ze sobą.

seguir - robić coś w dalszym ciągu
    Sigo trabajando en la misma empresa - Dalej pracuję w tej samej firmie.
do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)