Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Preposiciónes - Przyimki

W języku hiszpańskim nie istnieje odmiana przez przypadki i w związku z tym przyimki występują tu o wiele częściej niż w języku polskim, ponieważ ich użycie zastępuje tę odmianę. Oprócz przyimków prostych (a, de, con, itd.) w hiszpańskim występują też przyimki złożone (debajo de, antes de, itd.). Poniżej zostało omówione użycie najważniejszych przyimków prostych.

Przyimek a określa (a+el=al):

 • kierunek bądź przeznaczenie (Llega a Madrid hoy - Dzisiaj przyjeżdża do Madrytu)
 • położenie (al lado - obok, a la derecha - na prawo, a la izquierda - na lewo, junto a - tuż przy, al norte - na północ, a unos 500 metros - 500 metrów stąd)
 • częstotliwość (seis veces a la semana - sześć razy w tygodniu)
 • sposób (a pie - pieszo, a mano - ręcznie, a caballo - konno)
 • godzinę (Empiezo a las ocho - Zaczynam o ósmej)
 • cel (Voy a comprar el pan - Mam zamiar kupić chleb)
 • dopełnienie dalsze (Dale de comer a la nina - Daj obiad dziecku)
 • dopełnienie bliższe osobowe (He visto a tu marido en la cafetería - Widziałem twojego męża w kawiarni)
 • Przyimek con określa:

 • obecność innych/towarzystwo (Vive con sus padres - Mieszka z rodzicami)
 • narzędzie (Lo ha hecho con lápiz y papel - Zrobił to przy pomocy ołówka i papieru)
 • sposób (Trabaja con mucho interés - Pracuje z dużym zaangażowaniem)
 • Przyimek de określa (de+el=del):

 • posiadanie (Este coche es de mi hermana - Ten samochód jest mojej siostry)
 • materiał (Me gustan los helados de fresa - Lubię lody truskawkowe)
 • początek w czasie i przestrzeni (Trabaja de 8 de la manana - Pracuje od 8 rano / Este café es de Colombia - Ta kawa jest z Kolumbii)
 • sposób (Siempre estoy de buen humor - Zawsze jestem w dobrym nastroju)
 • część dnia przy podawaniu godzin (Son las 5 de la tarde - Jest 5 po południu)
 • miesiąc przy podawaniu dat (Hoy es 12 de mayo - Dzisiaj jest 12 maja)
 • opis (El hombre de barba es amigo mío - Mężczyzna z brodą jest moim przyjacielem)
 • typ danego przedmiotu (No me gustan los libros de ciencia ficción - Nie lubię książek SF)
 • Przyimek en określa:

 • miejsce (Lo vi en la mesa - Widziałem to na stole)
 • środek transportu (Iré en avión - Polecę salomolotem)
 • czas (En 1945 terminó la segunda Guerra Mundial - W 1945 skończyła się druga Wojna Światowa / Te doy la contestación en una semana - Dam ci odpowiedź za tydzień)
 • Przyimek para określa:

 • cel (He venido para ayudar - Przyszedłem, żeby pomóc)
 • dopełnienie dalsze (Este jersey es para Juan - Ten sweter jest dla Juana)
 • kierunek (Este tren va para Zaragoza - Ten pociąg jedzie do Zaragozy)
 • moment w czasie (Necesito estas fotos para el lunes - Potrzebuje te zdjęcia na poniedziałek)
 • Przyimek por określa:

 • powód (Lo detuvieron por robar en un banco - Zatrzymali go, bo okradł bank)
 • część dnia (Llega el lunes por la manana - Przyjeżdża w poniedziałek rano)
 • metodę (Te lo mando por fax - Wysyłam ci to faksem)
 • cenę (Lo compré por cinco mil pesetas - Kupiłem to za pięć tysięcy peset)
 • wykonawcę czynności w stronie biernej ("Don Quijote" fue escrito por Cervantes - "Don Quijote" został napisany przez Cervantesa)
 • Istnieje dużo czasowników, które mają przyporządkowane konkretne przyimki, i ucząc się ich, najlepiej jest od razu zapamiętywać oba wyrazy, np. sonar con (marzyć o czymś), pensar en (myśleć o czymś), ir a (mieć zamiar coś zrobić).
  Większość przyimków prostych występuje też w przeróżnych utartych zwrotach, z którymi zapoznamy się w odpowiednim czasie. Przyimki złożone najczęściej da się przetłumaczyć na język polski dosłownie.

  do góry
  Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)