Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Pronombres - Zaimki

 • Zaimki osobowe podmiotu
 • Zaimki osobowe dopełnienia bliższego
 • Zaimki osobowe dopełnienia dalszego
 • Zaimki zwrotne
 • Zaimki dzierżawcze
 • Zaimki wskazujące
 • Poza powyższymi zaimkami istnieją jeszcze zaimki względne, pytajne i nieokreślone.

  Zaimki osobowe podmiotu

  yo

  él, ella, usted
  nosotros
  vosotros
  ellos, ellas, ustedes
  - ja
  - ty
  - on, ona, pan/pani
  - my
  - wy
  - oni, one, państwo

  Zaimków osobowych używa się prawie wyłącznie wtedy, kiedy chcemy podkreślić albo odróżnić podmiot od innych osób.

  Zaimki osobowe dopełnienia bliższego

  me
  te
  lo, la
  nos
  os
  los, las
  - mnie
  - ciebie
  - jego/pana, ją/panią
  - nas
  - was
  - ich/panów, je/panie

  W języku polskim najczęściej zaimkom tym odpowiada biernik KOGO? CO?:
  Conoce usted a este senor? Si, lo conozco - Zna pan tego pana? Tak, znam go

  Zaimki osobowe dopełnienia dalszego

  me
  te
  le/se
  nos
  os
  les/se
  - mnie, mi
  - tobie
  - jemu, jej, panu, pani
  - nam
  - wam
  - im, państwu

  To dopełnienie odpowiada polskiemu celownikowi KOMU? CZEMU?

  Zaimki zwrotne

  W odróżnieniu od polskiego, zaimek zwrotny się po hiszpańsku ma oddzielną formę dla każdej osoby (w przykładzie dla czas. lavarse - myć się):
  me
  te
  se
  nos
  os
  se
  - me lavo
  - te lavas
  - se lava
  - nos lavamos
  - os laváis
  - se lavan

  Zaimki dzierżawcze:

  mi
  tu
  su
  nuestro, nuestra
  vuestro, vuestra
  su
  - mój, moja
  - twój, twoja
  - jego, jej
  - nasz, nasza
  - wasz, wasza
  - ich

  Jeśli rzecz, którą się posiada, występuje w liczbie mnogiej, to zaimki też zmieniają swoją liczbę na mnogą.

  Zaimki wskazujące

  Istnieją trzy typy tych zaimków, w zależności od usytuowania rzeczy wskazywanej:
  este, esta, estos, estas
  ese, esa, esos, esas
  aquel, aquella, aquellos, aquellas
  - ten, ta, ci, te
  - tamten, tamta, tamci, tamte
  - ów, owa, owi, owe
  do góry
  Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)