Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Ser/Estar/Haber - czasowniki wyrażające polski czasownik 'być'

użycie czasownika ser

1. przy określaniu czasu
    Es la una - Jest pierwsza.
2. przy wyrażaniu przynależności
    Este bolso es de Carmen - Ta torebka jest Carmen.
3. przy wyrażaniu stałych cech osób lub przedmiotów
    Mi casa es muy bonita - Mój dom jest bardzo ładny.
    Es un chico joven - Jest młodym chłopakiem.
4. w znaczeniu odbywać się
    La conferencia es manana - Konferencja jest jutro.
5. przy określaniu pochodzenia, wyznania, ideologii, etc.
    Somos polacos - Jesteśmy Polakami.
    Mis padres no son católicos - Moi rodzice nie są katolikami.
6. oraz w wielu utartych określeniach
    ser famoso - być słynnym
    ser rico - być bogatym

użycie czasownika estar

1. przy określaniu położenia
    Miguel no está en casa - Miguela nie ma w domu.
2. przy wyrażaniu stanu przejściowego
    El director está ocupado - Dyrektor jest zajęty.
    El cielo está gris - Niebo jest szare.
3. oraz w wielu zwrotach
    estar bien - być dobrze
    estar contento - być zadowolonym
    estar harto - mieć dosyć

użycie czasownika haber

1. przy tworzeniu czasów złożonych (nie ma wtedy samodzielnego znaczenia)
2. używamy jego bezosobowej formy hay, jeśli podmiot jest niekonkretny i jeśli występuje po orzeczeniu
    En la playa hay mucha gente - Na plaży jest dużo ludzi.
    No hay ninguna mesa libre - Nie ma żadnego wolnego stołu.
do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)