Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Zdania czasowe (Frases temporales)

Zdania czasowe wprowadzają określone spójniki, które można podzielić na kilka grup, które mogą wyrażać:
- czynności wcześniejsze
- czynności równoczesne
- czynności późniejsze
- czynności powtarzające się
- rozpoczynanie czynności
- zakończenie czynności

Najczęściej używane spójniki:
Antes de
Después de
Al
Hasta
Nada más
+ infinitivo
 
Antes de que + subjuntivo
 
Desde que
Mientras que
+ indicativo
 
Cuando
En cuanto
Tan pronto como
Hasta que
Siempre que
Mientras
Apenas
Cada vez que
A medida que
+ indicativo / subjuntivo

 1. czynności wcześniejsze:
        antes de + infinitivo
        antes de que + subjuntivo


  Antes de acostarse apagó la tele. - Zanim się położył/a spać, zgasił/a telewizor.
  Lo terminaremos antes de que vuelva el jefe. - Skończymy to, zanim wróci szef.
  Se acostó antes de que volvieran sus padres. - Położył/a się spać, zanim wrócili jego/jej rodzice.

 2. czynności równoczesne:
        cuando
        mientras
        en el (mismo) momento
        a medida que
        al + infinitivo

  *gdy mowa o czynności przyszłej, po tych spójnikach używa się subjuntivo

 3. czynności przeciwstawne:
       mientras tanto
       en cambio
       entre tanto


  Cuando visitaba a su abuela, le llevaba bombones. - Kiedy odwiedzał/a swoją babcię, zanosił/a jej czekoladki.
  Cuando llegó Juan, todos se alegraron. - Kiedy przyszedł Jan, wszyscy się ucieszyli.
  Cuando vengas, veremos la tele. - Kiedy przyjdziesz, obejrzymy telewizję.
  Al salir de la oficina, vio a su mujer con un hombre. - Wychodząc z biura zobaczył swoją żonę z jakimś mężczyzną.
  Estaba leyendo una revista en el salón, en cambio su amiga preparaba un pastel en la cocina. - Czytał/a casopismo w salonie, natomiast jego/jej przyjaciółka przygotowywała ciasto w kuchni.

 4. czynności późniejsze:
       cuando
       después de + infinitivo
       nada más + infinitivo
       en cuanto
       tan pronto
       como
       apenas

  *gdy mowa o czynności przyszłej, po tych spójnikach używa się subjuntivo

  Nada más entrar en la oficina, se dieron cuenta de que estaba pasando algo raro. - Jak tylko weszli do biura, zdali sobie sprawę, że dzieje się cos dziwnego.
  Tan pronto como se acuesta, se duerme. - Jak tylko kładzie się do łóżka, zasypia.
  Tan pronto como llegues a Burgos, me llamas. - Jak tylko przyjedziesz do Burgos, zadzwonisz do mnie.

 5. czynności powtarzające się:
       cada vez que
       siempre que
       cuando ... nunca
       nunca cuando

  *gdy mowa jest o czynności przyszłej, po tych spójnikach używa się subjuntivo

  Cada vez que se va de viaje, se olvida de llevar algo. - Za każdym razem, gdy jedzie w podróż, zapomina coś zabrać.
  Siempre que vayas de compras, apunta las cosas que necesitas. - Zawsze, gdy będziesz szedł/szła na zakupy, zapisz rzeczy, których potrzebujesz.
  Cuando le llamo, nunca se pone. - Gdy do niego dzwonię, nigdy nie podchodzi do telefonu.

 6. rozpoczynanie czynności:
       desde que + indicativo

  Desde que se quedó viuda, apenas sale de casa. - Odkąd owdowiała, prawie nie wychodzi z domu.
  Desde que ha recibido el aumento, parece más tranquilo. - Odkąd dostał podwyżkę, wydaje się spokojniejszy.

 7. zakończenie czynności:
       hasta + infinitivo
       hasta que + indicativo/subjuntivo

  *subjuntivo wyraża czynności przyszłe

  Hasta llegar ella, el ambiente había sido más alegre. - Dopóki ona nie przyszła, atmosfera była weselsza.
  Esperaron en la estación hasta que vino Pablo. - Czekali na dworcu, aż przyszedł Paweł.
  Haremos la cola hasta que queden entradas. - Będziemy stać w kolejce dopóki będą bilety.

Uwaga! W mowie zależnej przestrzega się tych samych zasad użycia subjuntivo.
Dijo que cuando tuviera tiempo, iríamos al cine. - Powiedział/a, że kiedy będzie miał/a czas, pójdziemy do kina.
Dijo que estaría en casa hasta que volviera su marido. - Powiedziała, że będzie w domu aż do powrotu męża.

do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)