Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Zwroty

Przyimki w zwrotach i wyrażeniach przysłówkowych i spójnikowych
Najważniejsze przymiotniki łączące się z przyimkami

Opracowanie wykonane na podstawie książki "Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami" Małgorzaty Cybulskiej-Janczew i Jacka Perlina (Warszawa, 1991, PWN).

Przyimki w zwrotach i wyrażeniach przysłówkowych i spójnikowych

A caballokonno
A cambiow zamian za
A cántarosjak z cebra, ulewnie
A carcajadasgłośno, na całe gardło
A caso hechocelowo, specjalnie
A causa dez powodu
A ciegasna ślepo
A condición de (que)pod warunkiem, że
A cosa deokoło, mniej więcej
A chorrosstrumieniami
A deshoranie w porę
A despecho depomimo
A díasczasami, od czasu do czasu
A diferencia dew przeciwieństwie do
A distanciaz daleka, z oddali
A empujonespopychając, gwałtownie
A escondidaspo kryjomu, ukradkiem
A falta dez braku
A fin de cuentaskoniec końców, w końcu
A fuego lentona wolnym ogniu
A horcajadasokrakiem
A hurtadillasukradkiem
A la horaw porę, punktualnie
A la largana dłuższą metę
A la parrównocześnie, razem, zarazem
A lo lejosw oddali
A lo mejormoże, prawdopodobnie; możliwe, że
A lo menosprzynajmniej
A mediaspołowicznie
A menos quechyba żeby
A mi entenderwedług mnie, moim zdaniem
A mi parecermoim zdaniem
A oscuraspo ciemku
A pedazosna kawałki
A piepieszo, na piechotę
A plazosna raty
A propósitoprzy sposobności, odnośnie do, w związku z
A razón dew stosunku do; (o cenie) po, za
A sabiendasświadomie, umyślnie
A solassam na sam
A tiempona czas
A todo corrercałym pędem
A trechosw odstępach, z przerwami
A última horaw ostatniej chwili
A voluntaddo woli
Al aire librepod gołym niebem
Al contadogotówką
Al fin (final)w końcu
Al pie de la letradosłownie
Al revésna odwrót, odwrotnie
Al vuelow lot
Con claridadjasno, wyraźnie
Con crecesz naddatkiem
Con miras az zamiarem, w celu
Con motivo dezokazji
Con perdónza przeproszeniem
Con propiedadwłaściwie
Con relación aodnośnie do, jeśli chodzi o
Con respecto aw związku z
Con rumbo aw kierunku
Con sequedadsucho
Con tal (de) quepod warunkiem że, chyba żeby
Con tiempoz czasem
Con tientoostrożnie, rozważnie
Con vista(s) amając na widoku
De acuerdo conzgodnie z
De acuerdozgoda
De antemanozawczasu
De baldedarmo, bezpłatnie
De buen tonow dobrym tonie
De buena ganachętnie
De buenas a primerasod razu, nagle, znienacka
De burlażartem
De cabo a rabood początku do końca
De caminopo drodze
De continuociągle, nieustannie
De corazónz serca
De corridopłynnie
De costumbrezwyczajowo, zwykle, zazwyczaj
De espantookropny, straszny
De golpenagle, raptem
De hechofaktycznie, istotnie
De improvisoniespodziewanie
De la misma maneratak samo, w ten sam sposób
De mala gananiechętnie
De manera quetak, że
De marcamarkowy, wysokiej klasy
De másza dużo
De memoriana pamięć
De milagrocudem
De momentochwilowo
De muerteśmiertelnie
De nuevoznowu, na nowo, od nowa
De oídasze słyszenia
De ordinariozwykle, zazwyczaj
De par en parna oścież
De parte deze strony
De pasopo drodze
De por sísam z siebie
De por vidana całe życie, dożywotnio
De primerapierwszej jakości
De prisaszybko, w pośpiechu
De prontonagle, znienacka, ni stąd ni zowąd
De puntillasna palcach
De raízz korzeniami
De regresow drodze powrotnej
De repentenagle
De reservaw rezerwie
De rodillasna kolanach
De seguroz pewnością
De sobraw nadmiarze
De todas manerasw każdym razie
De todos modosw każdym razie
De un tirónod razu
Desde luegooczywiście
En absolutow każdym razie, absolutnie nie
En adelantena przyszłość, w przyszłości
En aparienciapozornie
En altogłośno
En atención az uwagi na
En baldena próżno
En combioza to
En comúnwspólnie
En concepto dez tytułu
En conformidad conzgodnie z
En contra dew przeciwieństwie do
En cuantokiedy, gdy tylko
En cuanto ajeśli chodzi o, co do
En definitivaw końcu, w efekcie, w rezultacie
En el actona miejscu
En esowtedy
En estowłaśnie wtedy
En generalna ogół, w ogóle
En lo sucesivonastępnie, w przyszłości
En lugar dezamiast
En medio dewśród
En parteczęściowo
En personaosobiście, we własnej osobie
En principiow zasadzie
En puntodokładnie (o godzinie)
En redondojasno, wyraźnie, stanowczo
En reglaw porządku
En rigorściśle biorąc, w istocie rzeczy
En secona sucho; gwałtownie
En seguidazaraz, natychmiast
En su díaw przyszłości
En su tantoproporcjonalnie
En torno awokół
En vanona próżno
En vez dezamiast
En vista dew związku z, mając na uwadze
En tantodopóki
Entre tantow tym czasie
Hasta ahorado tej pory, dotąd
Hasta el topepo brzegi, do pełna
Para siempre (jamás)na zawsze
Sin embargojednak, mimo to
Sin faltaniechybnie, na pewno
Sin igualniezrównany
Sin más ni menosbez powodu; ni stąd ni zowąd
Sin proponérmeloniechcący
Sin quererniechcący
Sin rebozobez ogródek
Sin ton ni sonbez sensu
So pretextopod pretekstem
So pena depod groźbą, pod karą
Sobre la marchaw drodze, po drodze
Sobre todoprzede wszystkim
do góry

Najważniejsze przymiotniki łączące się z przyimkami

A caballokonno
Accesible a (para)dostępny dla
Análogoanalogiczny względem
Apto parazdatny do
Bueno de (para)dobry do
Bueno condobry dla
Bueno paradobry na
Cercano abliski (czego)
Coetáneo dewspółczesny (czemu)
Común a (de, para, en)wspólny (czemu)
Constante en (para)stały w
Contiguo aprzyległy do
Desleal a (con, para, para con)nielojalny wobec
Devoto deprzywiązany do, oddany (czemu)
Difícil de (para)trudny do
Fácil de (para)łatwy do
Hábil a (en, para, con)zręczny do
Incansable en (para)niezmordowany w
Incapaz deniezdolny do
Independiente deniezależny od
Insensible anieczuły na
Loco deoszalały z
Loco por (con)oszalały na punkcie
Orgulloso de (por)dumny z
Posterior apóźniejszy niż
Propio a (de, para)właściwy (czemu), typowy dla
Semejante apodobny do
Sensible awrażliwy na
Sordo agłuchy na
Superior awyższy niż
Útil a (para)potrzebny do
do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)