Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Test: zaimki dzierżawcze (10 losowych pytań)

powrót do typów testów   kolejne 10 pytań

      

1. .......... cuento fue muy aburrido.
   tuyo
   tus
   tu
6. .......... padres soy muy buenos.
   su
   sus
   suyos
2. Carlos, ¿son éstas las fotos de .......... hija? Sí, son las ...........
   tu/suyas
   tuyo/suya
   tu/sus
7. .......... sala está al fondo.
   vuestra
   vuestras
   tuya
3. .......... padres son pintores.
   nuestros
   míos
   nuestro
8. .......... hermano es un chico muy agradable.
   vuestros
   vuestro
   nuestros
4. .......... vestidos están muy modernos.
   tuyas
   sus
   mi
9. .......... cuadernos me hacen falta.
   tuyas
   tus
   tu
5. .......... zapatos me aprietan.
   nuestros
   míos
   mis
10. Queremos enseñarte .......... fotos.
   nuestro
   míos
   nuestros


Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)