Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Test: czas Pretérito Perfecto (10 losowych pytań)

powrót do typów testów   kolejne 10 pytań

      

1. Ya nos ...........
   hemos duchado
   hemos ducho
   he duchido
6. Ya Olga y Cristina .......... a Miguel.
   han llamado
   habéis llamado
   han llamido
2. ¿A qué hora ustedes .......... a casa?
   han volvedo
   han volvido
   han vuelto
7. Tú .......... al dentista esta semana.
   has irdo
   has irido
   has ido
3. Estoy muy cansado porque .......... mucho.
   he trabajado
   ha trabajado
   he trabajdo
8. ¿ .......... Vds en la playa alguna vez?
   Ha dormado
   Han dormido
   Han dormio
4. Ella siempre .......... ir a China.
   he querido
   ha querido
   han querado
9. Marisol .......... el paraguas otra vez.
   ha perdido
   ha perido
   he perdado
5. Tus hermanas .......... que están cansadas.
   han decido
   hemos dicho
   han dicho
10. Ya .......... para el examen.
   he preparado
   me he preparado
   me ha prepado


Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)